Administrare fiscală

Prin serviciul de administrare fiscala oferit de Bloc Expert asociatiile de proprietari au siguranta ca sunt intocmite si depuse la timp toate documentele cerute de ANAF si ITM.

Pentru efectuarea servicilor de administrare fiscala este necesara imputernicire notariala data de catre presedintele asociatiei de proprietari prin care reprezentantul firmei de administrare este abilitat sa intocmeasca si depuna declaratiile fiscle prin intermediul semnaturii electronice si sa acceseze spatiul virtual privat al asociatiei de proprietari.

Ce include administrarea fiscală?

  • intocmirea si depunerea declaratiior fiscale necesare la Administratia financiara de care apartine asociatia de proprietari;

  • intocmirea si depunerea declaratiilor privind contributiile la asigurarile sociale pentru remuneratiile personalului angajat (contracte individuale de munca si conventii civile de prestari servicii) sau mandatat (contracte de mandat pentru presedinte, membrii comitetului executiv sau cenzorul asociatiei de proprietari);

  • plata impozitului si a contributiilor datorate de asociatia de proprietari pentru remuneratiile personalului angajat sau mandatat;

  • prezentam, la solicitarea comitetului executiv rapoarte sau documente necesare unor verificari financiar-contabile la asociatii de proprietari;