Administrare financiară

Ce include administrarea financiară?

 • organizarea serviciului de contabilitate pentru asociatii de proprietari in partida simpla prin intermediul programului informatic specializat cu ajutorul caruia toti proprietarii pot avea acces direct la evidenta contabila si la operatiunile efectuate;

 • gestionarea bunurilor materiale si a fondurilor banesti detinute de catre asociatia de proprietari;

 • intocmirea listelor lunare de plata si afisarea la avizierul asociatiei de proprietari;

 • incasarea, în locul pus la dispoziţie de catre asociatii de proprietari a cotelor de contributie a proprietarilor la cheltuielile curente ale asociatiei precum şi a altor venituri cuvenite Asociatiei;

 • punem la dispozitia proprietarilor din asociatiile de proprietari administrate posibilitati de plata electronica a cotelor de intretinere:
  • prin transfer bancar direct in contul asociatiei;
  • online pe platforma blocexpert;
  • prin intermediul aplicatiei mobilPay;

 • calculam si incasam de la restantieri pentru asociatii de proprietari penalizari in cazul intarzierii la plata cheltuielilor comune conform Legii 196/2018 privind infiintarea, organizarea şi functionarea de asociatii de proprietari si a sistemului propriu aprobat de adunarea generala;

 • intocmim si pastram evidentele contabile si registrele specifice pentru asociatii de proprietari conform Anexei 2 a Ordinului Ministrului Economiei si Finanţelor nr. 1969/19.11.2007 referitoare la Reglementările contabile privind organizarea şi conducerea contabilitatii in partida simpla de catre persoanele juridice fara scop patrimonial;

 • intocmim si depunem, semestrial, situatia elementelor de activ şi pasiv ale asociatiei la Primaria de sector, conform Legii nr. 196/2018;

 • intocmim si depunem declaratiile fiscale necesare la Administratia financiara de care apartine asociatia de proprietari;

 • intocmim si depunem declaratiile privind contributiile la asigurarile sociale pentru remuneratiile personalului angajat;

 • platim impozitul si contributiile datorate de asociatia de proprietari pentru remuneratiile personalului angajat;

 • prezentam, la solicitarea comitetului executiv rapoarte sau documente necesare unor verificari financiar-contabile la asociatii de proprietari;

 • intocmim si prezentam anual, in adunarea generala a asociatiei de proprietari, raportul privind administrarea condominiului pentru anul precedent.